18 Mart 2014 Salı

OTİZM, SOLAKLIK VE SAÇ DÖNERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Otistik bozukluk, çoklu gen kalıtımının rol oynadığı ve anne karnındaki dönemden başlayarak beyin gelişiminin belirgin biçimde bozulduğu gelişimsel bir bozukluktur. Otizm üç yaşından önce başlar ve ömür boyu sürer. Sosyal etkileşimi ve iletişimi kısıtlayan sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açar. Yakın dönem araştırmaları otizmin prevalansını 1.000 kişiye bir ya da iki vaka olarak tahmin eder, aynı araştırmalardaki tahminlere göre OSB yaklaşık 1.000 kişide altı vakadır ve erkeklerde rastlanma oranı kadınlara göre 4,3 kat daha fazladır. Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılamamıştır. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk iki yılında belirtileri fark eder. Bugüne dek OB’ye özgü fenotipik (Dışyapı; genetik etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması) özellikleri belirleyebilmek de mümkün olamamıştı.
Geçen yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği’nde otistik bozukluk tanısı almış olan 41 hastada yaptığımız ve Türk Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, otistiklerde saç dönerleri sayısını normallere göre daha fazla bulduk. Özellikle solak otistik bireylerin saç dönerleri başın orta hattından daha uzak yerleşimde bulunuyordu. Bu çalışma, otistiklerin beden yapılarına ilişkin olarak veri sağlayan ve bu anlamda dünya otizm literatüründe yer alan ilk özgün araştırma oldu. Bu sonuçların otizme özgü bedensel özelliklerin belirlenmesine katkıda bulunacağı ve ileride yapılacak daha geniş kapsamlı çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. *********************** Yard. Doç. Dr. Funda Aksu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=tekMakale&gFPrkMakale=887

2 yorum:

  1. Bende de 2 tane saç döneri var.. bu Saç döneri sayısının etkisi nasıldır tam olarak ?

    YanıtlaSil